Snellere verbinding tussen Meerstad en stad stap dichterbij
  1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Snellere verbinding tussen Meerstad en stad stap dichterbij

Snellere verbinding tussen Meerstad en stad stap dichterbij

Als alles volgens planning verloopt, ligt er vanaf 2021 een snellere en veiliger route voor fiets, ov en auto tussen de Vossenburglaan en de Oostelijke ringweg. De afgelopen maanden heeft Bureau Meerstad mede met inbreng van omwonenden de nieuwe route uitgewerkt.

Nu rijdt verkeer uit Meerstad nog via de Hoofdweg en de Borgweg naar de Driebondsweg. Bij de Borgbrug staat het verkeer vaak vast. De fietsoversteek bij de Borgweg vinden veel verkeersdeelnemers onoverzichtelijk. De nieuwe route lost de verkeersproblematiek bij de Borgbrug op, voegt een veilige fietsroute toe en zorgt voor veel minder verkeer achter Klein Harkstede. Omwonenden hadden een grote wens de Middelberterweg met een tunnel te kruisen om zo het Middelberter lint intact te houden en sluipverkeer door de dorpen te beperken. Uit studie blijkt dat deze variant het snelst te realiseren is. Het college van burgemeester en wethouders van Groningen heeft ingestemd met de uitwerking en daarmee ook met een korte tunnel onder de Middelberterweg door.

De nieuwe route ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

Klik op de kaart om te vergroten

Met de nieuwe route worden meerdere kruispunten aangepakt en/of aangelegd. Hieronder per nummer een toelichting:

  1. Aanpassing bestaande rotonde bij op- en afritten naar de Beneluxweg, de P+R, noordelijke ontsluitingsweg en Driebondsweg
  2. Aansluiting toekomstig woon- en werkgebied op de ontsluitingsweg met waarschijnlijk een rotonde
  3. Rotonde noordelijke ontsluitingsweg – ‘Nieuwe Borgweg’
  4. Rotonde bij entree Meerstad met veilige fietsoversteek
  5. T-splitsing Driebondsweg – Middelberter lint. Het stuk Driebondweg tussen de Middelberterweg en de Borgbrug wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer
  6. Aanpassing verkeersknooppunt Ruischerbrug. Gemotoriseerd verkeer kan alleen nog rechtdoor. Zowel de Driebondsweg als de Borgweg zijn vanaf die kant alleen toegankelijk met de fiets
  7. Korte tunnel onder de Middelberterweg door voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers blijven op het maaiveld en hoeven dus niet de tunnel door.

Start ontwikkeling nieuw woon- werkgebied tussen Meerstad en Oostelijke ring
Meerstad wordt niet alleen via de nieuwe route met de stad verbonden, dat gebeurt ook met ontwikkelen van het nieuwe woon- werk- en recreatiegebied ‘Verlengde Eemskanaalzone’. Dat is het gebied tussen Meerstad en de Oostelijke ringweg waar Middelbert en Engelbert deel van uitmaken, zoals te zien op de kaart hieronder. De vraag naar groen wonen dichtbij de binnenstad is groot. Daarom is door het college van burgemeester en wethouders van Groningen besloten begin volgend jaar te starten met de ontwikkeling van dit gebied. Er komen op termijn zo’n 1.500 woningen.

Bureau Meerstad pakt de uitwerking van het gebied op en zal omwonenden hierbij actief betrekken.

Klik op de kaart om te vergroten

Meer weten?
Hieronder kunt u de stukken downloaden die het college van B&W heeft vastgesteld en naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

In september organiseert Bureau Meerstad een open inloopavond over de nieuwe verkeersverbinding. Omwonenden ontvangen hiervoor een uitnodiging.