1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Sontbrug verbindt Meerstad met centrum

Sontbrug verbindt Meerstad met centrum

– Persbericht Gemeente Groningen –

Het college van B&W heeft het definitieve ontwerp voor de Sontbrug vastgesteld. Deze nieuwe brug over het Winschoterdiep verbindt de Bornholmstraat met de Sint Petersburgweg. De brug zal voor fietsers, auto’s
en bussen de belangrijkste invalsroute worden vanuit Meerstad naar de
binnenstad van Groningen. Tegelijk met het definitieve ontwerp voor de brug legt het college aan de raad ook de bijbehorende ontwerpen voor het Sontwegtracé en het Sint Petersburgwegtracé voor.

De Sontbrug krijgt een doorvaarthoogte van 3,80 meter en een doorvaartbreedte van 18 meter. Dit is conform het raadsbesluit over de ontwerpuitgangspunten van april 2011. Bij het vaststellen van deze uitgangspunten is een afweging gemaakt tussen het comfort en de doorstroming van fiets- en busverkeer versus het aantal benodigde brugopeningen voor de beroepsvaart.

De vormgeving van de brug is bescheiden, maar zorgvuldig. Icoonvorming is niet nagestreefd, wel is uitgegaan van ruimtelijke precisie en zorgvuldige inpassing in het gebied. De constructie en de materialen die zullen worden gebruikt zijn erop gericht om energiegebruik zowel tijdens de bouw als in de gebruiksfase te reduceren. Zo krijgt de brug twee brugklappen, waardoor er minder contragewicht en minder bedieningsenergie nodig is. Ook wordt de openbare verlichting geoptimaliseerd en worden de wegdekken in lichte en lichtreflecterende materialen uitgevoerd. De te gebruiken materialen en technieken vereisen weinig onderhoud.

Op de brug komen twee rijstroken voor het autoverkeer, een busstrook richting stad en aan de noordkant een fietspad voor twee richtingen en een voetpad. De Sontweg en de Sint Petersburgweg krijgen ook een nieuw profiel. Zo krijgt de Sontweg busbanen in beide richtingen en de Sint Petersburgweg een busbaan de stad uit. De totale kosten voor dit project zijn 65 miljoen euro.

Het realiseren van het Sontwegtracé is een logische vervolgstap in de ontwikkeling van de Eemskanaalzone. Die is van belang voor Groningen als uitbreiding van het centrumstedelijk wonen en als motor van de Groninger economie. Bovendien vormt de aanleg van de Sontbrug de belangrijkste schakel in de koppeling van Meerstad met de binnenstad.

Het is de bedoeling dat de uitvoering van de werkzaamheden begint voor januari 2014. Het gehele Sontwegtracé zal dan uiterlijk eind 2015 gereed zijn. De nieuwe verbinding is dan ook een belangrijke alternatieve route voor de bereikbaarheid van de stad tijdens de aanpak van de zuidelijke ringweg.