Unieke onder architectuur gebouwde Tiny Houses in Meerstad
  1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Unieke onder architectuur gebouwde Tiny Houses in Meerstad

Unieke onder architectuur gebouwde Tiny Houses in Meerstad

Na veel vooronderzoek om een passende locatie te vinden voor de Tiny Houses die past bij het karakter van deze bijzondere woonvorm en bij het karakter van Meerstad hebben we goed nieuws. Want we hebben de perfecte locatie gevonden die past bij het duurzame karakter van dit unieke concept. Groen, duurzaam, collectief en compact wonen op een permanente locatie. Dat zijn de Tiny Houses die we in Meerstad willen realiseren.

Groen links en de Partij voor de dieren hebben in 2016 gezamenlijk het initiatiefvoorstel ‘Grote ideeën voor kleine huisjes’, ingediend in het college van de gemeente Groningen. Dit heeft geleid tot het besluit om in de gemeente Groningen Tiny Houses mogelijk te maken op een tweetal locaties (een tijdelijke en een permanente) waarbij Meerstad een permanente locatie wordt voor Tiny Houses.

Unieke, groene locatie

In de waterrijke wijk De Zeilen fase II wordt er ruimte gemaakt voor naar verwachting 10 tot 12 unieke onder architectuur gebouwde Tiny Houses. Het woonkarakter in De Zeilen is zowel wijds als ruim als intiem en dorps. Daarnaast ligt de locatie van de Tiny Houses dichtbij het natuurgebied Harksteder Broeklanden: een bijzonder broekbos.

Indicatieve verkaveling De Zeilen Fase II, met in de rode arcering de locatie van de Tiny Houses

Onder architectuur gebouwd

In Meerstad is duurzaamheid en architectuur belangrijk. De Tiny Houses worden daarom allemaal in opdracht van Bureau Meerstad door een architect met aandacht voor duurzaamheid ontworpen. Alle huisjes worden uniek. De grootte van de Tiny Houses past bij het uitgangspunt van de ‘Tiny House movement’ en worden daarom niet groter dan 50m2.

Permanente Tiny Houses

Bij een Tiny House wordt vaak gedacht aan een woning die tijdelijk van aard is en eventueel verplaatsbaar. Maar we willen in Meerstad daar van afwijken en de Tiny Houses permanent op de locatie in De Zeilen plaatsen. De woningen zijn dus ook niet verplaatsbaar. Zo zijn de toekomstige eigenaren verzekerd van een volwaardige compacte woning op een permanente locatie.

Samen met anderen bouwen

Geheel passend bij het concept van Tiny Houses beslissen de toekomstige eigenaren binnen een aantal randvoorwaarden, hoe het totale gebied met de Tiny Houses eruit komt te zien. Naast de Tiny Houses komen er ook collectieve gebouwen met onder andere de bergingen en overige gemeenschappelijke voorzieningen, zoals wasmachines. Samen met de andere eigenaren is er een gedeelde verantwoordelijkheid voor de aanleg van bijvoorbeeld nutsvoorzieningen, riolering, de paden en parkeerplekken. Alles moet natuurlijk ook gebouwd worden, dus als collectieve groep beslissen de toekomstige eigenaren samen welke bouwer het totale plan gaat realiseren.

In verkoop tweede helft van 2022

Op dit moment wordt er een selectie gemaakt van architecten die de ontwerpen voor de Tiny Houses gaan maken. We kunnen dus nog niks zeggen over de te verwachten verkoopprijzen voor de Tiny Houses. Daarnaast moeten er ook nog belangrijke beslissingen worden genomen over de wijze van uitgifte zoals bijvoorbeeld verkoop of erfpacht van de grond (erfpacht is een gebruiksrecht en dat betekent dat de grond die bij een woning hoort in eigendom blijft van bijv. de gemeente. De gebruiker betaalt dan een jaarlijkse vergoeding.), de collectiviteit etc. Dit wordt de komende maanden verder uitgewerkt. We verwachten dat we in de tweede helft van 2022 in verkoop kunnen gaan met de Tiny Houses. Op dat moment zullen de exacte voorwaarden bekend zijn.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?

Wil je op de hoogte gehouden worden van de verkoop en ontwikkelingen rondom de Tiny Houses in Meerstad? Schrijf je dan onderaan deze website in voor onze Meerstad nieuwsbrief. Zo verneem je als eerste het laatste nieuws.