Update december werkzaamheden noordelijke ontsluitingsroute
  1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Update december werkzaamheden noordelijke ontsluitingsroute

Update december werkzaamheden noordelijke ontsluitingsroute

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de noordelijke ontsluitingsroute vorderen gestaag. De noordelijke ontsluitingsroute wordt de nieuwe route voor auto, fiets en openbaar vervoer tussen de Vossenburglaan-Hoofdweg en P+R Meerstad. In dit bericht geven wij u graag een update over de laatste stand van zaken.

Zandtransport

Voor de aanleg van de nieuwe ontsluitingsroute is zand nodig. Via een buizensysteem verplaatsen we het zand naar het zanddepot dat op dit moment tussen de Hoofdweg en de Middelberterweg wordt aangelegd. De buizen voor het zandtransport zijn aangelegd. De buizen lopen ook over Hoofdweg. Als alles volgens planning verloopt, start het zandtransport op 7 december 2020.

Werkzaamheden kruispunt Hoofdweg – Vossenburglaan

Op dit moment vinden in de omgeving van de kruising Vossenburglaan/ Hoofdweg de voorbereidende werkzaamheden plaats voor de aanleg van de nieuwe rotonde. Om te zorgen voor een goede verkeersdoorstroming, komt er een tijdelijke omleidingsroute voor het verkeer. Deze route is aangegeven met een rode lijn op onderstaande kaart. Tijdens het bouwen en aansluiten van de tijdelijke omleidingsroute blijft de Hoofdweg open. De verwachting is dat de omleidingsroute in het eerste kwartaal van 2021 klaar is. De omleidingsroute ligt er ongeveer 1 jaar.

Werkzaamheden onderdoorgang Middelberterweg

Ook bij de Middelberterweg komt er een tijdelijke omleidingsroute. Deze route is aangegeven met een oranje lijn op onderstaande kaart. Het wordt een asfalt route met verlichting. De verwachting is dat eerste kwartaal/ begin tweede kwartaal van 2021 wordt begonnen met de aanleg van deze omleiding. De omleidingsroute blijft volgens de huidige planning liggen tot de zomer 2022, dan gaat de onderdoorgang open.

Op dit moment werken wij samen met de aannemers combinatie Salverda Bouw BV en Schagen Infra BV het technisch ontwerp van de onderdoorgang Middelberterweg verder uit. Voor het ontwerp van de onderdoorgang is aanvullend bodemonderzoek nodig op het tracé van de onderdoorgang Middelberterweg. Het bodemonderzoek bestaat onder andere uit sonderingen (het bepalen van het draagvermogen van de grond), het nemen van grondmonsters waarmee ook het watergehalte in de bodem wordt bepaald en grondboringen. Als alles volgens planning verloopt wordt het bodemonderzoek in week 51 gedaan door Wiertsema & Partners. Het onderzoek duurt ongeveer 1 week.