Vaarverbinding Meerstad nadert voltooiing
  1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Vaarverbinding Meerstad nadert voltooiing

Vaarverbinding Meerstad nadert voltooiing

– PERSBERICHT – 

Harkstede, 2 september 2014

Nadat ruim een jaar geleden werd gestart met het graven van de vaarverbinding naar het Slochterdiep, was er vandaag het belangrijke moment van het inhangen van de sluisdeuren. De immense deuren werden afgelopen nacht naar het gebied getransporteerd en maken het werk aan de 30 meter lange en 6 meter brede sluis nu nagenoeg af. Binnenkort worden de deuren voor het eerst geopend om het water in de sluiskom te laten. Vervolgens zal de brug, waarvan de bediening straks is gekoppeld aan de sluis, worden geplaatst. Het gehele werk zal rond eind september gereed zijn. Vanaf dat moment is de vaarverbinding Meerstad, die het Woldmeer met het Slochterdiep verbindt, een feit. Met de aanleg van de vaarverbinding wordt een belangrijke schakel in het recreatieve vaarcircuit in Groningen gerealiseerd. Bewoners en recreanten kunnen bij aanvang van het vaarseizoen 2015 voor het eerst de stad en/of regio invaren via de nieuwe watergang. De vaarverbinding Meerstad zal begin volgend jaar officieel worden geopend.

Afrondende werkzaamheden
Om de sluis te kunnen bereiken vanaf de Hoofdweg, is er de afgelopen periode hard gewerkt aan een nieuwe ontsluitingsroute in het gebied: de Duurswoldlaan. De Duurswoldlaan, die gelijk met de oplevering van de sluis zal worden opengesteld, zal op termijn ook de toekomstige woonbuurten aan de noordoever van het Woldmeer ontsluiten. Met de werkzaamheden aan de dijken rond de vaarverbinding en aan de inrichting van het landschap, wordt Meerstad ook recreatief gezien een steeds aantrekkelijker gebied. Naar verwachting zullen alle werkzaamheden in het kader van deze omvangrijke transformatie van het gebied eind 2015 zijn afgerond.

Recreatie Woldmeer
Met het gereed komen van de vaarverbinding, de nieuwe ontsluitingsroute en Meeroevers’ nieuwste woonbuurten, zal het Woldmeer straks uitgroeien tot een aantrekkelijk water van zo’n 70 hectare met veel ruimte voor recreatie, op en rond het meer. Naast varen, zwemmen of andere vormen van waterrecreatie kan er ook volop worden gefietst en gewandeld. Bij het begin van het vaarseizoen (april 2015) zullen ook alle regels die gaan gelden rond het gebruik van de brug en het Woldmeer bekend worden gemaakt. De realisatie van de vaarverbinding is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Groningen vanuit RSP middelen.