1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Vergadering Algemeen Bestuur GR Meerstad

Vergadering Algemeen Bestuur GR Meerstad

Op 17 december jl. heeft een vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad plaatsgevonden bij Bureau Meerstad. Dit AB vergadert maximaal vier keer per jaar, waarvan twee keer ‘informeel’ bij Bureau Meerstad. Aangezien dit de laatste AB vergadering in de huidige samenstelling was qua raadsleden (i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014) was er aansluitend een informele afsluiting. Ook de leden van de Klankbordgroep Meerstad waren hiervoor uitgenodigd.  Zij waren goed vertegenwoordigd en hadden ook een actieve inbreng tijdens de vergadering. Op de agenda stond o.a. een presentatie over de pilot Gezondheid & Energie Meerstad.