Vertraging werkzaamheden rotonde Vossenburglaan/Hoofdweg
  1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Vertraging werkzaamheden rotonde Vossenburglaan/Hoofdweg

Vertraging werkzaamheden rotonde Vossenburglaan/Hoofdweg

Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de nieuwe route tussen Meerstad, stad en/of ringweg bestaande uit de Meerstadlaan en de nieuwe Borgweg. Volgens planning zou in november 2021 de nieuwe rotonde Vossenburglaan/Hoofdweg aangesloten worden. Het was de bedoeling dat dan, zoals gepland, het doorgaand verkeer vanaf 2022 niet meer achter Klein Harkstede langs zou rijden. Tot onze spijt is het aansluiten van de rotonde vertraagd. Dit heeft als gevolg dat het doorgaand verkeer langer achter Klein Harkstede langs rijdt. Hieronder gaan we in op de redenen van de vertraging.

Wellicht heb je gezien dat de nieuwe rotonde al bijna klaar is voor gebruik. Daarvoor is het nodig de rotonde aan te sluiten op de Vossenburglaan en de Hoofdweg. Deze aansluiting is om een aantal redenen vertraagd:

  • De lage temperaturen (lager dan gemiddeld) en de (winterse) neerslag die we de komende periode kunnen verwachten, hebben als gevolg dat we geen goede wegconstructie kunnen maken;
  • Bij weersomslag is er geen mogelijkheid om tussentijds te stoppen, waardoor het risico aanwezig is dat gedurende een langere periode er veel overlast voor de weggebruikers ontstaat.
  • Het aansluiten van de rotonde moet gebeuren tussen het dagelijkse verkeer door. Dit betekent tijdelijk verkeersoverlast en omleidingen. Door de stijgende coronabesmettingen is uitval van personeel een reële kans. Dit kan mogelijk betekenen dat de werkzaamheden langer duren of zelfs stil gelegd moeten worden.

Alles overziend, hebben wij er zekerheidshalve voor gekozen om het aansluiten van de rotonde te verplaatsen naar het voorjaar van 2022. Gezien de risico’s, zowel met betrekking tot doorstroming van het verkeer als ook de kwaliteit van het eindproduct, is het onverantwoord om de werkzaamheden nu door te zetten. Zodra wij een nieuwe planning hebben, communiceren wij hierover op onze kanalen.

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met meldpunt/wijkzaken via meldpunt@meerstad.eu.