Visstandonderzoek Woldmeer
  1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Visstandonderzoek Woldmeer

Visstandonderzoek Woldmeer

Op maandag 29 november staat er weer een visstandonderzoek in het Woldmeer gepland. Het visstandonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de ontwikkeling van de ecologie in het meer. Bij het visstandonderzoek wordt zowel in het open water als in de waterkant onderzoek gedaan.

Om inzicht te krijgen in het visbestand wordt er bij het visstandonderzoek bijvoorbeeld gekeken naar de vissoortsamenstelling (welke vissen komen er voor in aantal en kg/ha), hoe is de populatie opgebouwd: zijn er vooral veel jonge vissen of ook oudere vissen, is de populatie goed in balans? Met al die verschillende onderdelen wordt er ook een oordeel gegeven over de visstand (zeer goed, goed, matig, onvoldoende of slecht).

Het onderzoek naar de visstand in het Woldmeer is één van de onderdelen naar het onderzoek naar de ecologische ontwikkeling van het meer. Jaarlijks wordt er onderzoek gedaan naar waterplanten, algen en zoöplankton (o.a. watervlooien). Daarnaast wordt er jaarlijks onderzoek gedaan naar de hoeveelheid voedingsstoffen in het meer en de ontwikkelingen van o.a. het doorzicht. Eens in de drie jaar wordt er onderzoek gedaan naar vissen en kleine waterdiertjes (macrofauna). Het onderzoek wordt uitgevoerd door Visadvies.

In januari 2022 wordt er weer een bijeenkomst voor inwoners van Meerstad georganiseerd over de waterkwaliteit van het Woldmeer (als de coronamaatregelen dit toelaten). Hier worden onder andere de resultaten van het visstandonderzoek besproken.