Volgende stap in plannen voor Eemskanaalzone
  1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Volgende stap in plannen voor Eemskanaalzone

Volgende stap in plannen voor Eemskanaalzone

Fijn betaalbaar wonen en gezond buitenleven centraal

De Eemskanaalzone wordt een gezond, inclusief en klimaatbestendig stadsdeel voor iedereen. Bij de ontwikkeling wordt voortgebouwd op de bestaande kwaliteiten en de geschiedenis van het gebied. Door in te zetten op 2.100 woningen, levert de Eemskanaalzone een belangrijke bijdrage aan betaalbare woningen in Groningen. Er komt een stevig groenblauw raamwerk voor mens en natuur. De slibdepots langs het Eemskanaal worden toegankelijk en beleefbaar gemaakt. Bestaand en nieuw groen wordt met elkaar verbonden waarmee er een wijk ontstaat waarin duurzaam wonen en zorg voor natuurwaarden samengaan.

Dat staat in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen dat het college van B&W heeft vastgesteld. De Eemskanaalzone is het nieuwe woonwerkgebied tussen Meerstad – Ringweg – Eemskanaal en Middelberterplas. Dit gebied gaat een nieuwe fase in en past in de ontwikkeling van Meerstad. In het Programma van Eisen staat wat voor soort gebied de Eemskanaalzone moet worden en welke ambities voor het gebied gelden. Op het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen zijn in totaal 89 reacties ingediend. Deze reacties zijn beantwoord in een reactierapport en op punten in het definitief Stedenbouwkundig Programma van Eisen verwerkt.

Inzetten op 2.100 woningen

Een deel van de reacties ging over het aantal woningen en over de geplande voorzieningen. Ambitie is om in de Eemskanaalzone zo’n 2.100 woningen te realiseren. Eerder was nog sprake van 1.500 woningen. De reden om meer woningen te willen bouwen is het grote woningtekort in Groningen. Daarnaast is het bij 2.100 woningen mogelijk om meer betaalbare woningen te bouwen. In de plannen is ruimte voor zo’n 30.000 m2 bedrijven en voorzieningen, aanvullend op de bestaande voorzieningen in de omgeving.

Slibdepots

Met de ontwikkeling van de Eemskanaalzone wordt Meerstad aan de stad gehecht. Dit heeft als gevolg dat de slibdepots, tussen de woonschepenhaven en de Borgsloot, centraler in de stad komen te liggen. Op dit moment zijn de slibdepots ontoegankelijk en onveilig; ze vormen een buffer tussen het Eemskanaal en nieuwe ontwikkelingen. De wens is om de stad weer aan het water te leggen. Daarom wil het college van B&W in de volgende fase in samenspraak met bewoners en belangenorganisaties onderzoeken hoe de functie van de slibdepots kan veranderen. Voor de slibdepots ten westen van de ring die nu nog in gebruik zijn als stortplaats, betekent dit dat ze eerst gesaneerd moeten worden. De slibdepots ten oosten van de ringweg zijn veel minder vervuild. Voor deze slibdepots wil het college onderzoeken hoe ze onderdeel kunnen worden van de Eemskanaalzone zodat het mogelijk wordt er te verblijven, te sporten en te spelen. Wethouder Roeland van der Schaaf: ‘We gaan zorgvuldig om met de aanwezige natuurwaarden op de slibdepots en geloven in een uitgebalanceerde combinatie van natuur, recreatie en verblijven. De slibdepots worden wat ons betreft een waardevolle aanvulling op een prachtig nieuw woonwerkgebied.

Skillspark

Een deel van de slibdepots naast de P+R wordt tijdelijk een mountainbike skillspark. Hier kunnen beginnende- en ervaren mountainbikers naar hartenlust fietsen en aan hun technische vaardigheden werken. Voor het skillspark is nu een ontwerp gemaakt met verschillende moeilijkheidsgraden. ‘Zo is het skillspark straks voor meerdere doelgroepen geschikt om er plezier aan te beleven. Een ecologische toets heeft aangetoond dat het skillspark hier goed mogelijk is zonder dat de natuurwaarden worden aangetast. Als alles volgens planning verloopt gaat het skillspark begin 2022 open,’ aldus wethouder Inge Jongman.

Vervolg

De volgende stap om tot een plan voor de Eemskanaalzone te komen is het maken van een ontwikkelstrategie. Dat is een plan op hoofdlijnen waarin onder meer staat in welke fasen het gebied ontwikkeld gaat worden. Daarna volgt het stedenbouwkundig plan. Dat is een uitgewerkte tekening van hoe een gebied eruit komt te zien. Voordat de bouw daadwerkelijk kan starten, moet het bestemmingsplan worden aangepast en een Milieueffectrapportage worden opgesteld. Dat is een pakket aan onderzoeken naar onder andere verkeer, ecologie, geluid en archeologie. De aanpassing van het bestemmingsplan en het opstellen van de Milieueffectrapportage gebeurt ook in meerdere rondes. Bij iedere ronde is inspraak mogelijk.