Voortgang werkzaamheden noordelijke ontsluitingsroute
  1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Voortgang werkzaamheden noordelijke ontsluitingsroute

Voortgang werkzaamheden noordelijke ontsluitingsroute

Sinds dit voorjaar werken we aan de voorbereiding van de aanleg van de noordelijke ontsluitingsroute. Dat is de nieuwe route voor auto, fiets en openbaar vervoer tussen de Vossenburglaan-Hoofdweg en de P+R – Oostelijke ringweg. Dit najaar gaan de werkzaamheden echt van start. In dit bericht leggen we graag uit welke werkzaamheden de komende maanden gepland staan. Dat doen we wel met een slag om de arm. De definitieve selectie van aannemers is nog niet rond. Zij zien soms redenen een planning aan te passen. Ook het weer of andere zaken die we onderweg tegenkomen, kunnen de planning beïnvloeden.

Zanddepot

Voor de aanleg van de ontsluitingsroute is veel zand nodig. Dat komt achter de Pilotenweg vandaan, waar we werken aan de uitbreiding van het Woldmeer. Het zand wordt gemengd met water en via buizen vervoerd naar het zanddepot. Dat zanddepot komt in het weiland tussen de Hoofdweg en de Middelberterweg. Voordat het zand in het zanddepot kan worden gespoten, moeten we de komende maanden het nodige voorbereidende grondwerk doen. De buizen voor het zandtransport komen ook boven de Hoofdweg te liggen. Over het zandtransport hebben we een filmpje gemaakt, dat kunt u hier bekijken. De verwachting is dat het zandtransport in oktober start en zo’n zes maanden duurt.

Omleidingsroute Hoofdweg – Vossenburglaan

Op de kruising Hoofdweg – Vossenburglaan komt een nieuwe rotonde. Om die te kunnen bouwen en zo weinig mogelijk verkeershinder te veroorzaken, moeten we een omleidingsroute maken voor auto’s en fietsers. Dat gebeurt ook dit najaar. De omleidingsroute blijft tot eind 2021 liggen, dan is de rotonde klaar voor gebruik.

Informeren aanwonenden

Direct aanwonenden informeren we regelmatig over de werkzaamheden. Eind oktober – begin november organiseren we, als de coronamaatregelen het toestaan, meerdere kleinschalige informatiebijeenkomsten waarvoor we omwonenden gericht uitnodigen. Dan zijn de aannemers geselecteerd en weten we weer meer over de planning, bouwmethodes etc

Planning op langere termijn

De aanleg van de noordelijke ontsluitingsroute is opgeknipt in drie delen, te zien op onderstaand kaartje. De werkzaamheden aan het eerste deel starten dit najaar. De werkzaamheden aan de onderdoorgang bij de Middelberterweg starten volgens de huidige planning in het voorjaar van 2021. Ook hier is een tijdelijke omleidingsroute nodig. Als laatste wordt het deel tussen de onderdoorgang en de P+R aangelegd. Als alles volgens planning verloopt, is de nieuwe route in de zomer van 2022 helemaal klaar.