1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Werkzaamheden in Meerstad van start

Werkzaamheden in Meerstad van start

Na een periode van voorbereidende werkzaamheden en procedures is het graven in Meerstad definitief begonnen. In week 3 zijn de graafmachines ter hoogte van het Grunopark en de Driemerenweg het veld ingegaan om het eerste deel van het meer in fase 1 van Meeroevers uit te graven. De werkzaamheden duren vrijwel het gehele jaar voort.

Eerste Schop
In het bijzijn van o.a. Minister Verburg, Burgemeester Verstegen (Slochteren) en Wethouder Frank de Vries (Groningen) werd op 13 september vorig jaar de eerste schop in de grond gezet om symbolisch het startsein te geven voor de werkzaamheden in Meerstad. In de tussenliggende periode hebben er diverse voorbereidingen voor het grondwerk plaatsgevonden. Met het afronden van deze werkzaamheden en het verkrijgen van de ontgrondingvergunning kon er nu definitief een start worden gemaakt met graven.

Grondverzet
Met het uitgraven van het eerste deel van het meer, komt veel grond vrij. Deze grond wordt gebruikt voor het ophogen van de toekomstige woongebieden in fase 1 van Meeroevers. Naast graafmachines zijn daarom ook dumpers en bulldozers in het veld aanwezig om de grond te verplaatsen. Er wordt voor de transport van het grond geen gebruik gemaakt van openbare toegangswegen. Wel zal op een aantal plaatsen in het veld het grondtransport de bestaande wegen kruisen.