1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Werkzaamheden van start toekomstige ontsluitingsroutes Meeroevers

Werkzaamheden van start toekomstige ontsluitingsroutes Meeroevers

Vandaag zijn de werkzaamheden gestart voor de opwaardering van de bestaande Driemerenweg in Meeroevers. Gedurende de komende drie weken wordt een deel van deze weg opgehoogd en verbreed. De werkzaamheden worden nu uitgevoerd omdat het Woldmeer in deze fase wordt doorgetrokken tot aan de Driemerenweg. De nieuwe weghoogte is onder meer nodig voor het bouwrijp maken van het vijfde Rieteiland in Meeroevers, ‘het Talingeneiland’. De werkzaamheden zullen op vrijdag 16 september zijn afgerond. De Driemerenweg wordt in een later stadium één van de twee ontsluitingsroutes van Meeroevers.

Zeer recent zijn ook de voorbereidende werkzaamheden opgestart voor de Zuidboldersweg, de toekomstige oostelijke ontsluitingsroute. De Zuidboldersweg zal eind november gereed zijn en vanaf dat moment Meeroevers direct ontsluiten naar de Hoofdweg.

Met de realisatie van beide entreeroutes op termijn en de onlangs afgeronde reconstructie van de Driebondsweg kent Meeroevers straks een goede ontsluiting naar de stad.