Werkzaamheden Vossenburglaan/Hoofdweg en Middelberterweg
  1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Werkzaamheden Vossenburglaan/Hoofdweg en Middelberterweg

Werkzaamheden Vossenburglaan/Hoofdweg en Middelberterweg

Tussen de Vossenburglaan en de rotonde bij de P+R Meerstad komt de nieuwe ontsluitingsroute van en naar Meerstad. Daarvoor is in het weiland tussen de Hoofdweg en de Middelberterweg een zanddepot ingericht. De noordelijke ontsluitingsroute wordt de nieuwe route voor auto, fiets en openbaar vervoer. In dit bericht geven wij een update over de werkzaamheden rondom de Vossenburglaan/Hoofdweg en de Middelberterweg die binnenkort starten.

Werkzaamheden rotonde Vossenburglaan/Hoofdweg
Op dit moment vinden in de omgeving van de kruising Vossenburglaan/Hoofdweg de voorbereidende werkzaamheden plaats voor de aanleg van de nieuwe rotonde. Om te zorgen voor een goede verkeersdoorstroming tijdens de aanleg van de rotonde, komt er een tijdelijke korte omleidingsroute voor het verkeer. Binnenkort starten de asfalteringswerkzaamheden voor deze omleidingsroute.

Als alles volgens planning verloopt, starten de asfalteringswerkzaamheden op vrijdag 9 april a.s. Tijdens het bouwen en aansluiten van de tijdelijke omleidingsroute blijven de Hoofdweg en de Vossenburglaan bereikbaar voor verkeer. Op de Hoofdweg is tijdelijk één rijstrook beschikbaar voor verkeer en zijn er verkeersregelaars aanwezig. Het is mogelijk dat fietsers en voetgangers tijdens de werkzaamheden over de Oude Merenweg worden geleid.

Het asfalteren duurt ongeveer twee werkdagen. Daarna wordt de weg ingericht met verlichting, belijning en borden. Rond vrijdag 16 april a.s. kunt u gebruik maken van de tijdelijke omleidingsroute. De omleidingsroute ligt er ongeveer een half jaar.

De tijdelijke omleidingsroute ingetekend op een luchtfoto. De blauwe streep is het fietspad. De rode strepen zijn de afsluitingen. De gele streep is de middenberm.

Werkzaamheden Middelberterweg
Om de onderdoorgang Middelberterweg te kunnen bouwen, is er een tijdelijke omleidingsroute nodig. De omleidingsroute wordt een asfaltroute met oriëntatieverlichting. Binnenkort wordt de omleidingsroute aangesloten op de Middelberterweg.

Als alles volgens planning verloopt, starten de asfalteringswerkzaamheden op vrijdag 9 april a.s. Deze werkzaamheden duren ongeveer 6 werkdagen. Tijdens het bouwen en aansluiten van de omleidingsroute blijft de Middelberterweg bereikbaar en zijn er voor de veiligheid verkeersregelaars aanwezig. De omleidingsroute is de eerste paar weken alleen bestemd voor werkverkeer, omdat er nog kabels en leidingen moeten worden verlegd. Vanaf mei/juni zal al het verkeer gebruik maken van de omleidingsroute. De omleidingsroute wordt tevens een veilige en overzichtelijke toegang tot het bouwterrein van de onderdoorgang.

De omleidingsroute blijft volgens de huidige planning liggen tot en met het najaar van 2022, dan zijn de onderdoorgang en het nieuwe viaduct klaar.

Ingetekend op de luchtfoto de tijdelijke omleidingsroute. Helemaal links Middelberterweg nummer 2, helemaal rechts nummer 22. De blauwe lijn is een sloot.

Heb je vragen, opmerkingen of een klacht tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden? Neem dan contact op met ons meldpunt via 050 – 599 57 10 of via meldpunt@meerstad.eu. Nieuws over de aanleg van de ontsluitingsroute en andere werkzaamheden in Meerstad kun je ook lezen op meerstad.eu/werkzaamheden.