1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Woonrijp werkzaamheden in Meeroevers

Woonrijp werkzaamheden in Meeroevers

In september werd er gestart met het woonrijp maken van het eerste gedeelte van Meeroevers. Deze werkzaamheden concentreerden zich de afgelopen periode op één van de binnenterreinen en de buitenomgeving aangrenzend aan de woningen. Inmiddels is er ook gestart met het werk aan het Oeverpad.

Vandaag wordt het eerste binnenterrein vrijgegeven en kunnen bewoners weer gewoon parkeren op de daarvoor bestemde locatie. Het terrein is  nu voorzien van plantvakken voor bomen, een voetpad en een dubbele laag asfalt. De toplaag wordt medio volgend voorjaar aangebracht. In de tussenliggende periode gaan we verder met het plaatsen van de lichtmasten, het planten van de bomen en natuurlijk het woonrijp maken van het volgende binnenterrein en de overige afgeronde gebieden.