Waterplanten en recreatie Woldmeer

Waterplanten en recreatie Woldmeer

  1. Home
  2. Waterplanten en recreatie Woldmeer

Waterplanten en recreatie Woldmeer

Datum: 8 augustus 2022

Op dit moment komen er veel meldingen bij ons binnen met betrekking tot de overlast van waterplanten. We begrijpen dat de waterplanten op dit moment overlast veroorzaken en vinden dat heel vervelend. Er zijn een aantal specifieke zaken die ten grondslag liggen aan de overlast en dat willen we graag aan u uitleggen. Om dat te kunnen doen, vertellen we u ook graag iets over de waterplanten en de hoge waterkwaliteit die het Woldmeer heeft in relatie tot recreëren en varen op het Woldmeer.

Waterkwaliteit en het belang van waterplanten

Het Woldmeer heeft een uitzonderlijke waterkwaliteit en behoort tot een van de schoonste wateren van Nederland. Dat komt omdat het meer uit gebiedseigen water (regenwater) bestaat. Vanwege het unieke water beheersysteem wordt er zo min mogelijk water van ‘buiten’ ingelaten. De waterkwaliteit is vanaf het prille begin een belangrijk thema geweest in de gebiedsontwikkeling. Bijkomend voordeel is dat je altijd kunt zwemmen in het Woldmeer. Omdat het water zo schoon is, groeien er veel waterplanten in het Woldmeer. Deze planten zorgen ervoor dat het water zo schoon blijft. Zonder waterplanten is de kans op (blauw)alg in het meer veel groter. Zouden we alle planten weghalen, dan heeft dat desastreuze gevolgen voor de waterkwaliteit. Het kost vervolgens jaren om de waterkwaliteit weer op het huidige niveau te krijgen.

Waterplanten en recreatie

Hoe goed de waterplanten ook zijn voor de waterkwaliteit, ze zorgen wel voor een dilemma voor de waterrecreatie binnen Meerstad. Teveel planten geven hinder bij onder andere het zwemmen en het varen. Vanwege de toename van de waterplanten heeft Bureau Meerstad in 2016 besloten om maatregelen te treffen. We maaien sindsdien de planten zodanig dat de waterkwaliteit gewaarborgd blijft en de bewoners en bezoekers prettig kunnen recreëren. Het uitgangspunt van het beheer is altijd een gezond en stabiel ecosysteem.

Dit jaar uitzonderlijk veel waterplanten

Waterplanten en ook het meer is een prachtig stuk natuur. En natuur laat zich (helaas) niet dwingen. Dit jaar hebben we te maken gehad met een uitzonderlijk zonnig voorjaar. Juist omdat ons meer zo helder is, kan de zon tot op de bodem van het meer schijnen. Dat bevordert de groei van waterplanten. Dit jaar zijn er dan ook uitzonderlijk veel waterplanten in het Woldmeer te vinden.

Pas na 1 juli maaien vanwege de paaitijd van de vissen

De bewezen effectieve maaimethode die Bureau Meerstad hanteert, is selectief maaien. We maaien maximaal 15% van de meerbodem. Om de bodembedekkende waterplanten te beschermen maaien we minimaal 40 centimeter boven de bodem. De beste periode om de pioniersplanten die tot de wateroppervlakte doorgroeien te verwijderen, is in juli/augustus. Dan zijn de planten al sterk gegroeid. Om de paaiperiode van de vissen niet te verstoren maaien we na 1 juli. Deze datum is in overleg met het Waterschap vastgesteld. Vanwege deze bepaling konden we niet eerder maaien.

Maaiboten

Het maaien gebeurt met zogenoemde maaiboten. Deze boten zijn zeer schaars en met alle meren die (extra) gemaaid moeten worden dit jaar, hadden we dit jaar in eerste instantie maar een beperkt aantal dagen (tot op dit moment) de maaiboot tot onze beschikking. Het maaien is daarom nu nog selectief gedaan en alleen zoveel mogelijk op doorvaarroutes en bij de haven van Tersluis. Inmiddels hebben we een goed beeld van waar de meeste overlast van waterplanten is. Vanaf maandag 8 augustus is er weer een maaiboot bezig om het meer te maaien.

Zwemmen bij de stranden

Om wel lekker te kunnen zwemmen, is de bodem bij Strand Meeroevers en het strand bij Park Meerstad schoner gemaakt, zodat er kan worden gezwommen. Dus zonder al te veel overlast van waterplanten. Dit gebeurt met een speciale boot die de bodem schoon kan maken. Alles weghalen lukt en kan niet, maar wel een groot gedeelte.

Samenwerken met de natuur en met u als bewoner

Als Bureau Meerstad doen we er veel aan om het recreëren, wonen en werken op en rond het Woldmeer zo leuk en fijn mogelijk te maken. Echter hebben we 1 ding niet altijd in de hand en dat is de natuur. Samen met de natuur en meebewegen met de natuur is hetgeen we moeten en kunnen doen. We hopen daarin op uw begrip. Als bewoner aan en op het water kunt u ons en elkaar daarbij helpen door eventuele calamiteiten en overlast op specifieke plekken aan ons te melden via het online formulier op onze website (op de bewonerspagina) en het meer en de omgeving schoon te houden. Want samen maken we van Meerstad een fijne omgeving om in te wonen, werken en recreëren.

Nog meer informatie over de waterkwaliteit en waterplanten

Wilt u nog meer weten over de waterkwaliteit en het beheren van de waterplanten? In april 2022 is er een informatieve avond georganiseerd waarbij alles is uitgelegd. De opname van deze avond is terug te kijken en te vinden op onze website, pagina het Woldmeer.

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.