Meldpunt

Iedereen die in Meerstad woont, kan vragen hebben of een melding willen maken over zaken die zich voordoen (of juist ontbreken) in de woonomgeving. Belangrijk is dan om te weten dat zolang de openbare ruimte in uw directe woonomgeving nog niet is overgedragen aan de gemeente waarin u woont, Bureau Meerstad daarvoor zorg draagt.

Voor wat betreft het beheer en onderhoud geldt dat dit gefaseerd over zal gaan van Bureau Meerstad naar de Gemeente Groningen als permanente beheerder. Kijk voor de reeds overgedragen gebieden op deze kaart.

Afhankelijk van waar u woont en of uw woongebied reeds is overgedragen, kunt u uw vragen en meldingen op dit moment op de volgende manieren kenbaar maken:

Gemeente Groningen
Indien uw woongebied is overgedragen aan de Gemeente Groningen kunt u voor meldingen, suggesties en vragen terecht bij de het Meldpunt Stadsbeheer van de gemeente Groningen. U kunt een melding ook doen via Whatsapp (06 12823973) of de app Meldstad. Daarnaast kunt u ook contact opnemen met het meldpunt Stadsbeheer door een tweet te sturen naar @stadsbeheer050 of bellen met de servicelijn 14 050.

Voor alle overige zaken over de werkzaamheden in Meerstad kunt u zoals gebruikelijk terecht bij Wijkzaken. Daarnaast blijft Bureau Meerstad u informeren over de algemene en buurt-overstijgende ontwikkelingen en activiteiten in het gebied.

Wijkzaken Meerstad
Indien uw woongebied nog niet is overgedragen aan de Gemeente Groningen kunt kunt u voor meldingen, suggesties en vragen terecht bij Wijkzaken.

Mail
Stuur een mail voorzien van uw vraag of melding naar het e-mailadres meldpunt@meerstad.eu.

Telefonisch
U kunt uw vraag of melding ook telefonisch kenbaar maken aan de wijkcoördinator op werkdagen van 08:30 – 17:00 uur via 06 – 349 507 81.

Bezoekadres
De wijkcoördinator is van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur werkzaam bij Bureau Meerstad aan de Zijlkade 2. Bewoners kunnen dan vrij inlopen om eventuele vragen en/of meldingen te bespreken.

——————————————————————————————————————————————————

Uitgangspunt is dus dat voor de gebieden waar nog gewerkt wordt, Bureau Meerstad het aanspreekpunt is. De andere gebieden zijn afgerond en overgedragen aan de gemeente Groningen. Houd hierbij wel rekening met meldingen omtrent:

  • Openbare Verlichting – kapotte verlichting melden bij gemeente Groningen
  • Snelheid (bouw) verkeer – Politie
  • Onderhoud haag op particulier terrein (eerste drie jaar) – Bureau Meerstad

Twijfelt u over bij wie u zich moet melden voor welke vraag? Neem gerust contact op met onze afdeling Wijkzaken.